• การสำรวจหาตัวพาหะนำเชื้อไวรัส Macrobrachium rosenbergii Nodavirus (MrNV) ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
  • การสำรวจหาตัวพาหะนำเชื้อไวรัส Macrobrachium rosenbergii Nodavirus (MrNV) ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด  รายละเอียด...

  • ผู้เขียน : Komsil Pholdaeng
  • เผยแพร่ : 2015-06-19

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด