• แนวความคิด ตัวแบบ และทฤษฏีนโยบายสาธารณะ
  • แนวความคิด ตัวแบบ และทฤษฏีนโยบายสาธารณะ แนวทาง กิจกรรม หรือการกระทำที่รัฐบาลใช้ในการดำเนินงานเพื่อส่งมอบบริการสาธารณะในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา ด้านการสาธารณสุข ด้านการสังเคราะห์ เป็นต้น อ่านรายละเอียด...

  • ผู้เขียน : -
  • เผยแพร่ : 2016-09-19

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด