• การศึกษามหาวิทยาลัยฟินแลนด์
 • ว่ากันว่าระบบการศึกษาฟินแลนด์ดีที่สุดในโลก เพราะดูจาก
  1. มาตรฐานคุณภาพ (PISA Standard)
  2. ความมีประสิทธิภาพ
  3. สวัสดิการค่าเล่าเรียน (เรียนฟรี)
  4. การมีงานทำ  แต่ว่าที่จริงก็เพิ่งมาปฏิรูปการศึกษาได้เพียง 40 กว่าปีเอง


  แต่ก่อนระดับมาตรฐานสวัสดิการภาคการศึกษาก็อยู่ในกลุ่มกำลังพัฒนาเหมือนของเอเชียนี่ล่ะ แถมระบบอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยฟินแลนด์เพิ่งมาขยับขึ้นเมื่อ 10 กว่าปีนี้เอง ถามว่าเค้าทำอย่างไร? สิ่งหนึ่งคือปรับทิศทางจากการศึกษาเชิงพฤติกรรม behaviorism ไปเป็นเชิง sociocultural approaches พูดง่ายๆคือ เน้นการเรียนที่สอดคล้องกับสังคมและวัฒนธรรม


  อ่านบทความ...

 • ผู้เขียน : -
 • เผยแพร่ : 2016-10-28

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด