• อาจารย์มหาวิทยาลัยในสิงคโปร์
 • อาจารย์มหาวิทยาลัยในสิงคโปร์


  ดร. สัญชัย ฮามคำไพ 


  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 


  พิมพ์และเผยแพร่ 29 ต.ค. 59 


  ผ่านไปเห็นมหาวิทยาลัย  NanyangTechnological University ประกาศรับสมัครอาจารย์ใหม่หลายอัตรา บางอัตราก็เป็นด้านเฉพาะที่แปลกใหม่ไม่ค่อยมีในเมืองไทย เช่น ตำแหน่งอาจารย์สาขาการจัดการความรู้ (Knowledge Management), สาขาจัดการขยะ (Solid Waste Management), สาขาประวัติศาสตร์ศาสนาเปรียบเทียบ  (History of Comparative Religion) ซึ่งก็ถือเป็นความหลากหลายทางการศึกษาที่มหาวิทยาลัยใหญ่ด้านเทคโนโลยีของสิงคโปร์เปิดสอน


  อ่านรายละเอียด...

 • ผู้เขียน : สัญชัย ฮามคำไพ
 • เผยแพร่ : 2016-10-31

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด