• เป็นอาจารย์อัตราจ้างในมหาวิทยาลัยที่อเมริกา
 • เป็นอาจารย์อัตราจ้างในมหาวิทยาลัยที่อเมริกา


  ดร. สัญชัย ฮามคำไพ 


  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 


  พิมพ์และเผยแพร่ 1 พ.ย. 59 


  มหาวิทยาลัยในอเมริกาก็มีอาจารย์ประเภทนี้อยู่เหมือนกันกับบ้านเรา โดยจะเรียกว่า non-tenure-track faculty (NTTF) ซึ่งคนที่สอนหนังสือในมหาวิทยาลัยโดยรวมๆก็จะเรียกว่าอาจารย์ทั้งนั้น แต่ก็จะจำแนกย่อยลงไปว่าจะเป็นอาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ อาจารย์ช่วยสอน อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง หรือในที่นี้คือ NTTF โดยในมหาวิทยาลัยกลุ่มวิจัยมีอาจารย์อัตราจ้างอยู่


  อ่านบทความ...

 • ผู้เขียน : สัญชัย ฮามคำไพ
 • เผยแพร่ : 2016-11-01

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด