• บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) “Organization development fundamentals: managing strategic change”
  • บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) “Organization development fundamentals: managing strategic change” ดาวน์โหลด >>>

  • ผู้เขียน : ผู้แต่ง : สุรศักดิ์ ชะมารัมย์
  • เผยแพร่ : 2017-11-23

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด