• สถาบันการศึกษากับการขัดเกลาทางสังคมเยาวชนเพื่อประชาธิปไตย: บทเรียนเบื้องต้นจากโรงเรียนขามแก่นนคร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
  • สถาบันการศึกษากับการขัดเกลาทางสังคมเยาวชนเพื่อประชาธิปไตย: บทเรียนเบื้องต้นจากโรงเรียนขามแก่นนคร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ดาวน์โหลด >>>

  • ผู้เขียน : จิรพงศ์ มหาพจน์ และ เบญจวรรณ บุญโทแสง
  • เผยแพร่ : 2017-11-23

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด