• ศึกษาฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรที่สำรวจพบในตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ชื่อผลงาน : ศึกษาฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรที่สำรวจพบในตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับ บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันที่ 20 มกราคม 2560   ดาวน์โหลด Full text ที่นี่

  • ผู้เขียน : อาจารย์ ปริ่มมาลา ขำคมเขตต์ อาจารย์ คมศิลป์ พลแดง
  • เผยแพร่ : 2017-12-24

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด