• การพัฒนาต้นแบบศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง
  • การพัฒนาต้นแบบศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่

  • ผู้เขียน : คณิน บรรณกิจ/ก้องเกียรติ สุขเกษม/ปรมัตถ์ โพดาพล/วรเชษฐ์ ศรีสถิตย์
  • เผยแพร่ : 2018-06-04

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด