• สถานการณ์การผลิต การปลูก การตลาดและการแปรรูป ของมะละกอในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ชื่อเรื่องภาษาไทย :สถานการณ์การผลิต การปลูก การตลาดและการแปรรูป ของมะละกอในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่

  • ผู้เขียน : ชัญญรินทร์ สมพร
  • เผยแพร่ : 2018-06-04

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด