• การคัดเลือกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์แมนนาเนสเพื่อใช้สำหรับการพัฒนาการผลิตพรีไบโอติก
  • ชื่อเรื่องภาษาไทย : การคัดเลือกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์แมนนาเนสเพื่อใช้สำหรับการพัฒนาการผลิตพรีไบโอติก 

    ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ : Screening of mannanase producing-bacteria use for improvement of prebiotics production

    ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่

  • ผู้เขียน : สุรชัย รัตนสุข/จตุพร หงส์ทองคำ/สุฑารัตน์ คนขยัน
  • เผยแพร่ : 2018-06-04

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด