• การศึกษากิจกรรมและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของเห็ดป่ากินได้ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ชื่อเรื่องภาษาไทย : การศึกษากิจกรรมและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของเห็ดป่ากินได้ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
    ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ : Analysis of biological activities and bioactive compounds of edible wild mushroom in Roi Et province ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่

  • ผู้เขียน : อรอนงค์ ภูสีฤทธิ์ /ชัญญรินทร์ สมพร:
  • เผยแพร่ : 2018-06-04

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด