• ครงการ การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีจากรากของต้นเลือดแรด
  • ชื่อเรื่องภาษาไทย : โครงการ การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีจากรากของต้นเลือดแรด

    ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ : The Chemical Constituents from the Roots of Knema globularia (Lam.) Warb 


    ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่

  • ผู้เขียน : อุไรวรรณ ศรีพนา
  • เผยแพร่ : 2018-06-04

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด