• พฤติกรรมการเรียนในยุคปฏิรูปการศึกษา ของนักศึกษาสายครูที่มีสไตล์การเรียนแตกต่างกัน
  • ชื่อเรื่องภาษาไทย : พฤติกรรมการเรียนในยุคปฏิรูปการศึกษา ของนักศึกษาสายครูที่มีสไตล์การเรียนแตกต่างกัน

    ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ : Learning Behaviors in educational reform period of Teacher Students Learning Styles with Differences.


    ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่

  • ผู้เขียน : ประสาร ศรีพงษ์เพลิด
  • เผยแพร่ : 2018-06-04

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด