• การสร้างความปรองดองระหว่างสยามและท้องถิ่น หลังความขัดแย้งกรณีกบฏผู้มีบุญอีสาน พุทธศักราช 2444-2455
  • ชื่อเรื่องภาษาไทย : การสร้างความปรองดองระหว่างสยามและท้องถิ่น หลังความขัดแย้งกรณีกบฏผู้มีบุญอีสาน พุทธศักราช 2444-2455

    ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ : The Harmony builds up between Siam and Local Area after the Holy man rebel, 1901-1912.


    ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่

  • ผู้เขียน : ปริญ รสจันทร์/ เกศินี ศรีวงค์ษา/ อมรรัตน์ นาคเสพ
  • เผยแพร่ : 2018-06-04

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด