• การศึกษาการต้านแบคทีเรียและการต้านเชื้อราที่ได้จากพืชสมุนไพรในจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดบุรีรัมย์
  • ชื่อเรื่องภาษาไทย : การศึกษาการต้านแบคทีเรียและการต้านเชื้อราที่ได้จากพืชสมุนไพรในจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดบุรีรัมย์ 

    ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ : Study of antibacterial and antifungal substances from medicinal
    plants in Roi Et province and Buriram province


    ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่

  • ผู้เขียน : สุรชัย รัตนสุข /วนิดา วัฒนพายัพกุล /รุ่งเรือง บุญส่ง
  • เผยแพร่ : 2018-06-04

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด