• ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชที่ให้สีย้อมและองค์ความรู้ในการย้อมสีผ้าของ ชุมชนไทลาวในอำเภออาจสามารถ และอำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ชื่อเรื่องภาษาไทย : ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชที่ให้สีย้อมและองค์ความรู้ในการย้อมสีผ้าของ
  ชุมชนไทลาวในอำเภออาจสามารถ และอำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 

  ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ : Biodiversity and Ethnobotanical Knowledge of Dying Plants Tai-Lao
  Communities at Art Sa Mart and Po Chai District, Roi Et Province


  ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่

 • ผู้เขียน : ดร. เอื้อมพร จันทร์สองดวง / ดร. กนกกรณ์ ศิริทิพย์
 • เผยแพร่ : 2018-06-04

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด