• การพัฒนาการผลิตหัวเชื้อเห็ดจากเศษวัสดุทดแทนเมล็ดข้วฟ่าง
  • ชื่อเรื่องภาษาไทย : การพัฒนาการผลิตหัวเชื้อเห็ดจากเศษวัสดุทดแทนเมล็ดข้วฟ่าง ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่

  • ผู้เขียน : เกษร เมรัตน์/สุรชัย รัตนสุข/สุรชัย อาจกล้า/ชัชวาล โยธะพันธ
  • เผยแพร่ : 2018-06-04

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด