• การปรับปรุงพื้นที่ดินเค็มในพื้นที่อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นนาข้าวที่มีประสิทธิภาพด้วยวัสดุท้องถิ่นทางธรณีวิทยา
  • ชื่อเรื่องภาษาไทย : การปรับปรุงพื้นที่ดินเค็มในพื้นที่อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นนาข้าวที่มีประสิทธิภาพด้วยวัสดุท้องถิ่นทางธรณีวิทยา


     

    ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ : The adjustment saline soil using mineral resources, to effective rice field in Tawat buri district, Roi Et province.

    ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่
  • ผู้เขียน : ชัญญรินทร์ สมพร / ก้องเกียรติ สุขเกษม
  • เผยแพร่ : 2018-06-04

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด