• การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพิมพ์สบู่ สู่ชุมชน ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ชื่อเรื่องภาษาไทย : การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพิมพ์สบู่ สู่ชุมชน ตำบลเกาะแก้ว 

    อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

    ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ : Development and Technology Transfer of Making Soap Mold for Koh Kaew Sub-district, Selaphum District, Roi ET Province.


    ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่

  • ผู้เขียน : รชยา พรมวงศ์ / กนกกรณ์ ศิริทิพย์
  • เผยแพร่ : 2018-06-04

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด