• การอนุรักษ์การใช้ประโยชน์และการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อจำแนกศักยภาพถิ่นที่ขึ้นของเครือหมากแตกในป่าวัฒนธรรม จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ชื่อเรื่องภาษาไทย :การอนุรักษ์การใช้ประโยชน์และการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อจำแนกศักยภาพถิ่นที่ขึ้นของเครือหมากแตกในป่าวัฒนธรรม จังหวัดร้อยเอ็ด

    ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ : Conservation, Utilization and Application of Geographic Information Systems for Celastrus paniculatus Willd in Roi Et Province Cultural Forest.


    ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่

  • ผู้เขียน : นางสาวชัญญรินทร์ สมพร /นางสาวสุทธิรา ขุมกระโทก /นางสาวขวัญชนก อำภา
  • เผยแพร่ : 2018-06-04

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด