• ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการใช้ประโยชน์ของป่าในพื้นที่ป่าชุมชนดงหัน ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ชื่อเรื่องภาษาไทย : ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการใช้ประโยชน์ของป่าในพื้นที่ป่าชุมชนดงหัน ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

    ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ : Indigenous Knowledge of Utilization in Donghan Community Forests, Tamoung Subdistrict, Selaphum District, Roi Et Province 


    ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่

  • ผู้เขียน : สุฑารัตน์ คนขยัน / เอื้อมพร จันทร์สองดวง
  • เผยแพร่ : 2018-06-04

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด