• การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในทศวรรษหน้า (HR in the next Decade) โดย พยัต วุฒิรงค์บรรณาธิการ
  • ชื่อผลงาน :การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในทศวรรษหน้า (HR in the next Decade) โดย พยัต วุฒิรงค์บรรณาธิการ ตีพิมพ์ในวารสารการจัดการสมัยใหม่ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2560 ดาวน์โหลด Full text ที่นี่

  • ผู้เขียน : สุรศักดิ์ ชะมารัมย์
  • เผยแพร่ : 2018-06-04

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด