• เตาอบย่างไก่ความร้อนจากพลังงานไฟฟ้า
  • ชื่อผลงานภาษาไทย : เตาอบย่างไก่ความร้อนจากพลังงานไฟฟ้า
    ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ :
     Direct Fired Oven a Roasted Chicken Using Heat Electric 


    ตีพิมพ์ใน วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ดาวน์โหลด Full text ที่นี่

  • ผู้เขียน : ธีรศาสตร์ คณาศรี
  • เผยแพร่ : 2018-06-04

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด