• การเข้าสู่วาระนโยบายการคลังด้านการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบในประเทศไทย : บทวิเคราะห์สะท้อนผ่านโครงการสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำ กับ (Pico Finance)
  • ชื่อผลงานภาษาไทย : การเข้าสู่วาระนโยบายการคลังด้านการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบในประเทศไทย : บทวิเคราะห์สะท้อนผ่านโครงการสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำ กับ (Pico Finance) ตีพิมพ์ใน รัฐสภาสาร ปีที่ 7 เดือนกรกฎาคม 2560 ISSN 1025-0957 หน้า 43 ดาวน์โหลด Full text ที่นี่

  • ผู้เขียน : สุรศักดิ์ ชะมารัมย์
  • เผยแพร่ : 2018-06-04

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด