• เจ้าปู่ปรางค์กู่ : คติความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณีและพิธีกรรม ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ชื่อผลงาน : เจ้าปู่ปรางค์กู่ : คติความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณีและพิธีกรรม ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

    ชื่อภาษาอังกฤษ: Prang Khu ancestor : belief,traditional culture,and ceremonies in Tambol Ma-ue,Thawatburi district,Roi-Et province ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดาวน์โหลด Full text ที่นี่sss

  • ผู้เขียน : สันติ ทิพนา
  • เผยแพร่ : 2018-06-04

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด