• วันสิ้นโลก ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์
  • อ.ยุทธพันธ์ คำวัน กับบทความ เรื่อง วันสิ้นโลก ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์
                จากคอลัมน์ตีเกราะเคาะเคาะไม้ ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2555 ได้ลงบทความของ อ.ยุทธพันธ์ คำวัน คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งอาจารย์ยุทธพันธ์ คำวัน ได้ให้มุมมองเกี่ยวกับวันสิ้นโลกไว้ว่า “หลายคนคงเคยได้ยินชื่อวันสิ้นโลกจากคำทำนายของนักพยากรณ์ชื่อดัง จากปฏิทินของชาวมายัน หรือจะเกิดเหตุการณ์เรียงตัวของดาวเคราะห์ที่อยู่ในแนวเดียวกันทำให้เกิดปรากฎการณ์เกี่ยวกับแรงดึงดูดหรือโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงขั้ว และอะไรอีกหลายอย่าง แต่อาจารย์อยากจะบอกว่ากว่าจะเป็นโลกใบนี้ได้ ใช้เวลาราว 4,500 ล้านปี หากโลกจะแตกดับหรือพังทลายลงในวันเดียวคงเป็นไปได้ยาก แต่สิ่งที่ทุกคนสัมผัสได้ในปัจจุบัน คือ การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติหลายอย่าง เช่น อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น ฤดูหนาวมีระยะเวลาที่น้อยลง มีภัยธรรมชาติถี่และรุนแรงมากขึ้น สิ่งเหล่านี้อาจเป็นแนวคิดหนึ่งที่เชื่อมโยงไปสู่แนวคิดของวันสิ้นโลก สิ่งที่จะตามมาคนรุ่นลูก รุ่นหลาน จะดำเนินชีวิตอย่างยากลำบากมากขึ้น ดังนั้น เราควรหวนกลับมาคิดและร่วมมือกันทำให้โลกของเราไม่ทรุดโทรม ส่วนถ้าจะสิ้นโลกหรือโลกแตกจริงก็คงไม่มีใครห้ามได้ เพราะตามหลักธรรมของพระพุทธองค์กล่าวไว้ว่า ทุกอย่างมีเกิด มีดับ เป็นไปตามธรรมชาติ ดังนั้น ขอให้ทุกคนมีสติ ไม่ประมาท ท่านก็จะมีความสุข ถึงแม้ว่าวันนั้นจะเป็นวันสิ้นโลกจริงๆ ก็ตาม”  

  • ผู้เขียน : ยุทธพันธ์ คำวัน
  • เผยแพร่ : 2013-01-26

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด