• ข้าวปุ้นซาว:การเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมการผลิตและการบริโภค กรณีศึกษาจากตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ข้าวปุ้นซาว:การเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมการผลิตและการบริโภค กรณีศึกษาจากตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด อาจารย์วรฉัตร  รวิวรรณ <<รายละเอียด>>

  • ผู้เขียน : วรฉัตร  รวิวรรณ
  • เผยแพร่ : 2015-07-14

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด