• การศึกษากิจกรรม และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของผักพื้นบ้านอีสาน
  • การศึกษากิจกรรม และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของผักพื้นบ้านอีสาน 


    อรอนงค์ ไกรสูนย์ และ จรัญญา   กุลยะ 


      ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ. เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด


    <<รายละเอียด>>

  • ผู้เขียน : จรัญญา กุลยะ
  • เผยแพร่ : 2015-07-14

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด