• การขยายพันธุ์ต้นกันเกรา(FagraeafragransRoxb.)และพะยอม (ShorearoxburghiiG.Don) โดยวิธี seed priming และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
  • การขยายพันธุ์ต้นกันเกรา(FagraeafragransRoxb.)และพะยอม (ShorearoxburghiiG.Don) โดยวิธี seed priming และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ   อาจารย์สุฑารัตน์  คนขยัน


    <<รายละเอียด>>

  • ผู้เขียน : สุฑารัตน์ คนขยัน
  • เผยแพร่ : 2015-07-14

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด