• การสำรวจและการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชสมุนไพรตำบล เกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
  • การสำรวจและการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชสมุนไพรตำบล เกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  ดร.ปริ่มมาลา  ขำคมเขตต์ <<รายละเอียด>>

  • ผู้เขียน : ดร.ปริ่มมาลา ขำคมเขตต์
  • เผยแพร่ : 2015-07-14

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด