• การผลิตมีเทนและเมทานอลจากคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา TiO2/MCM -41 ที่สังเคราะห์จากซิลิกาจากแกลบข้าว ในโรงงานต้นแบบ
  • การผลิตมีเทนและเมทานอลจากคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา TiO2/MCM -41 ที่สังเคราะห์จากซิลิกาจากแกลบข้าว ในโรงงานต้นแบบ


    ดร.สุชัย  อาจกล้า <<รายละเอียด>>

  • ผู้เขียน : ดร.สุชัย  อาจกล้า
  • เผยแพร่ : 2015-07-14

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด