• การสำรวจและศึกษาความหลากหลายของลูกประคบสมุนไพรในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด
  • การสำรวจและศึกษาความหลากหลายของลูกประคบสมุนไพรในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ดร.ปริ่มมาลา  ขำคมเขตต์


    <<รายละเอียด>>

  • ผู้เขียน : ดร.ปริ่มมาลา ขำคมเขตต์
  • เผยแพร่ : 2015-07-14

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด