• การศึกษาสารต้านแบคทีเรียและสารต้านเชื่อราที่สกัดได้จากพืชสมุนไพรในจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดบุรีรัมย์
  • การศึกษาสารต้านแบคทีเรียและสารต้านเชื่อราที่สกัดได้จากพืชสมุนไพรในจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดบุรีรัมย์
    Study of antibacterial and antifungal substances extracted from medicinal plants in Roi Et province and Buriram province


    ดร.สุรชัย  รัตนสุข


    <<รายละเอียด>>

  • ผู้เขียน : ดร.สุรชัย รัตนสุข
  • เผยแพร่ : 2015-07-14

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด