• อนาคตภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น แหล่งความรู้ลอดชีวิต
  • อนาคตภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น แหล่งความรู้ลอดชีวิต


    อาจารย์ศาสตราวิทย์ วงศ์บุตรลีวัฒนา <<รายละเอียด>>

  • ผู้เขียน : ศาสตราวิทย์ วงศ์บุตรลีวัฒนา
  • เผยแพร่ : 2015-07-14

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด