• อิทธิพลของการพรางแสงที่มีต่อสารประกอบฟีนอลิกและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากผักแพว
 • อิทธิพลของการพรางแสงที่มีต่อสารประกอบฟีนอลิกและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากผักแพว


  ดร.ชัญญรินทร์  สมพร


  ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย)อิทธิพลของการพรางแสงที่มีต่อสารประกอบฟีนอลิกและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากผักแพว
  (ภาษาอังกฤษ) Effect of Shading on Phenolic Compounds and Antioxidant Capacity of polygonumodoratumLour.


  <<รายละเอียด>>

 • ผู้เขียน : ดร.ชัญญรินทร์ สมพร
 • เผยแพร่ : 2015-07-14

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด