• การสำรวจและศึกษาสายพันธุ์มะละกอพื้นเมืองในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด
  • การสำรวจและศึกษาสายพันธุ์มะละกอพื้นเมืองในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด "" 
    (ภาษาอังกฤษ) Exploration and production of variety of papaya in the area of Roi Et Province


    ดร.ชัญญรินทร์  สมพร


    <<รายละเอียด>>

  • ผู้เขียน : ดร.ชัญญรินทร์  สมพร
  • เผยแพร่ : 2015-07-14

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด