• การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นกก บ้านโคกกุง ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
  • การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นกก บ้านโคกกุง ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


    ดร.ดาวรุวรรณ  ถวิลการ <<รายละเอียด>>

  • ผู้เขียน : ดร.ดาวรุวรรณ  ถวิลการ
  • เผยแพร่ : 2015-07-14

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด