• ความหลากหลายของเห็ดในพื้นที่ป่าดงหวาย ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ความหลากหลายของเห็ดในพื้นที่ป่าดงหวาย ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
  Diversity of Mushroom in Dong wai forest, Kohkaew District,
  Amphur Selaphum, Roi Et province.
  พุทธพรรณี บุญมาก, อณิสณี แทนอาษา และปวริศา วิระษร


  <<รายละเอียด>>

 • ผู้เขียน : พุทธพรรณี บุญมาก, อณิสณี แทนอาษา, ปวริศา วิระษร
 • เผยแพร่ : 2015-07-14

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด