• ผลการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏชั้นนำของประเทศไทย
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
  ผลการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏชั้นนำของประเทศไทย


  นายสุรศักดิ์ ชะมารัมย์
  อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


  “มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (Roi-Et Rajabhat University) สามารถผลักดันศักยภาพจนขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏชั้นนำในระดับภูมิภาคและประเทศไทย จากการประกาศผลการจัดอันดับคุณภาพวิชาการของมหาวิทยาลัยทั่วโลก โดย Webometrics ประเทศสเปน ล่าสุดเมื่อช่วงเดือน มกราคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับให้เป็นที่6 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏของประเทศไทย อันดับที่ 45 ของประเทศไทย อันดับที่ 126 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันดับที่ 1091 ของเอเชีย และเป็นอันดับที่ 3278 ของโลก และหากพิจารณาเฉพาะในส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏในระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว ก็จะพบว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดอยู่ในอันดับที่สองรองจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม...”


  อ่านรายละเอียด...

 • ผู้เขียน : สุรศักดิ์ ชะมารัมย์
 • เผยแพร่ : 2016-02-08

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด