• การเตรียมตัวด้านสุขภาพของบัณฑิตในการซ้อมรับปริญญา
 • การเตรียมตัวด้านสุขภาพของบัณฑิตในการซ้อมรับปริญญา
  ซ้อมรับปริญญาของทุกปี พบว่าบัณฑิตมีปัญหาสุขภาพหลัก ๆ ที่จำเป็นต้องได้รับการปฐมพยาบาลอยู่ 3 ปัญหาด้วยกันคือ


  Download


  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรนิรันดร์ อุดมถาวรสุข
  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 • ผู้เขียน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรนิรันดร์ อุดมถาวรสุข
 • เผยแพร่ : 2013-04-26

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด