การสร้างความปรองดองระหว่างสยามและท้องถิ่น หลังความขัดแย้งกรณีกบฏผู้มีบุญอีสาน พุทธศักราช 2444-2455

ชื่อเรื่องภาษาไทย : การสร้างความปรองดองระหว่างสยามและท้องถิ่น หลังความขัดแย้งกรณีกบฏผู้มีบุญอีสาน พุทธศักราช 2444-2455

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ : The Harmony builds up between Siam and Local Area after the Holy man rebel, 1901-1912.

ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่