การศึกษาการต้านแบคทีเรียและการต้านเชื้อราที่ได้จากพืชสมุนไพรในจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อเรื่องภาษาไทย : การศึกษาการต้านแบคทีเรียและการต้านเชื้อราที่ได้จากพืชสมุนไพรในจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดบุรีรัมย์ 

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ : Study of antibacterial and antifungal substances from medicinal
plants in Roi Et province and Buriram province

ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่