กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาบ้านกุดแข้ ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อเรื่องภาษาไทย : กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาบ้านกุดแข้ ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ : The Strengthening Local Community Process of the Sufficiency Economy Village Model : A Case Study of Ban Kut Khae Na Ngam, Selaphum District, Roi Et Province
ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่