การปรับปรุงพื้นที่ดินเค็มในพื้นที่อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นนาข้าวที่มีประสิทธิภาพด้วยวัสดุท้องถิ่นทางธรณีวิทยา

ชื่อเรื่องภาษาไทย : การปรับปรุงพื้นที่ดินเค็มในพื้นที่อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นนาข้าวที่มีประสิทธิภาพด้วยวัสดุท้องถิ่นทางธรณีวิทยา

 
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ : The adjustment saline soil using mineral resources, to effective rice field in Tawat buri district, Roi Et province.
ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่