การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพิมพ์สบู่ สู่ชุมชน ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อเรื่องภาษาไทย : การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพิมพ์สบู่ สู่ชุมชน ตำบลเกาะแก้ว 

อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ : Development and Technology Transfer of Making Soap Mold for Koh Kaew Sub-district, Selaphum District, Roi ET Province.

ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่