การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในทศวรรษหน้า (HR in the next Decade) โดย พยัต วุฒิรงค์บรรณาธิการ

ชื่อผลงาน :การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในทศวรรษหน้า (HR in the next Decade) โดย พยัต วุฒิรงค์บรรณาธิการ ตีพิมพ์ในวารสารการจัดการสมัยใหม่ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2560 ดาวน์โหลด Full text ที่นี่