เตาอบย่างไก่ความร้อนจากพลังงานไฟฟ้า

ชื่อผลงานภาษาไทย : เตาอบย่างไก่ความร้อนจากพลังงานไฟฟ้า
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ :
 Direct Fired Oven a Roasted Chicken Using Heat Electric 

ตีพิมพ์ใน วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ดาวน์โหลด Full text ที่นี่