เจ้าปู่ปรางค์กู่ : คติความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณีและพิธีกรรม ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อผลงาน : เจ้าปู่ปรางค์กู่ : คติความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณีและพิธีกรรม ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อภาษาอังกฤษ: Prang Khu ancestor : belief,traditional culture,and ceremonies in Tambol Ma-ue,Thawatburi district,Roi-Et province ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดาวน์โหลด Full text ที่นี่sss