การสำรวจความหลากหลายของเห็ดและการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ป่าดงหวาย ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

การสำรวจความหลากหลายของเห็ดและการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าดงหวาย
ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

อาจารย์พุทธพรรณี  บุญมาก

<<รายละเอียด>>